thue may han

sua may han

may nen khi truc vit gia re

may nen khi truc vit

may han hong ky

Bộ tiếp mực ngoài Canon Pixma IP 7270, 3680, 2770, 4870, ix 6560, ix 7000, MX 357, MP 237, MX 437

- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON ĐA NĂNG (Fax, In, Foto, Scan):


Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 308, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 310, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 318, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 320, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 328, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 338, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 340, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 347, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 357, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 360, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 366, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 377, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 416, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 437, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 426, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 496, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 517, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 876, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 7600, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 996, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 558, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 2170, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 3170, giá 550.000đ(Wifi)

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 4170, giá 550.000đ(Wifi)

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 5370, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 5170, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 437, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 517, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG2270, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 6370, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 5270, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 6170, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 6270, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 8170, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 8270, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon  E500, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon E510, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon  E600, giá 700.000đ

 

- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON ĐA NĂNG (In, Foto, Scan):

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 237, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 276, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 270, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 287, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 145, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 160, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 198, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 245, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 270, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 250, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 460, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 486, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 496, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 497, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 545, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 558, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 628, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 638, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 648, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 988, giá 550.000đ

 

- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON THÔNG THƯỜNG:
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 2770, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 7270, giá 850.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 3680, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4760, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4870, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4970, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4680, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 100, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 198, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 1700, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 2200, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 1880, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 1980, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4200, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 1300, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 2200, giá 550.000đ
- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON (A3)

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Ix 4000, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Ix 5000, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Ix 6560, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Ix 7000, giá 850.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Pro9000, giá 1.300.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Pro9500, giá 1.700.000đ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

DỊCH VỤ TIN HỌC BÁCH KHOA
LH: MR ĐOÀN – HOTLINE: 046_ 2661292* 046_2761130 * Mobile: 0912224028
Cơ Sở 1: SỐ 26 – NGÕ 95/8 – CHÙA BỘC – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Cơ Sở 2: Số 11 – 15 LÊ THANH NGHI – HBT – HÀ NÔI
Cơ Sở 3: A3 – TT SPNN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

Website: http://quangmanh.vn * http://dichvudomuc.com

Online ID: doandu1082

Email: doandu1082@gmail.com

Tư vấn Online hoàn toàn miễn phí

Tags : 0 CommentsLeave a Comment