thue may han

sua may han

may nen khi truc vit gia re

may nen khi truc vit

may han hong ky

Lắp bộ tiếp mực ngoài giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất Hà Nội

DỊCH VỤ TIN HỌC BÁCH KHOA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG MẠNH

Cơ sở 1: Số 26/8- Ngõ 95 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội
Cơ sở 2: Số 11 – 15 Lê Thanh Nghị – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Cơ sở 3: A3 – TT SPNN – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 046_ 2661292* 046_2761130 * 0912224028 * Website: quangmanh.vn * dichvudomuc.com

 

BẢNG GIÁ BỘ TIẾP MỰC RẺ NHẤT HÀ NỘI

 

* BỘ TIẾP MỰC NGOÀI MÁY IN CANON CÁC LOẠI:

 

- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON ĐA NĂNG (Fax, In, Foto, Scan):


Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 308, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 310, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 318, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 320, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 328, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 338, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 340, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 347, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 357, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 360, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 366, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 377, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 416, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 437, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 426, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 496, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 517, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 876, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 7600, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 996, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MX 558, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 2170, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 3170, giá 550.000đ(Wifi)

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 4170, giá 550.000đ(Wifi)

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 5370, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 5170, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 437, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 517, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG2270, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 6370, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 5270, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 6170, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 6270, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 8170, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MG 8270, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon  E500, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon E510, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon  E600, giá 700.000đ

 

- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON ĐA NĂNG (In, Foto, Scan):

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 237, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 276, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 270, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 287, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 145, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 160, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 198, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 245, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 270, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 250, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 460, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 486, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 496, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 497, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 545, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 558, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 628, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 638, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 648, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon MP 988, giá 550.000đ

 

- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON THÔNG THƯỜNG:
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 2770, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 7270, giá 850.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 3680, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4760, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4870, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4970, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4680, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 100, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 198, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 1700, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 2200, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 1880, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 1980, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 4200, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 1300, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon IP 2200, giá 550.000đ
- BỘ TIẾP MỰC MÀU CANON (A3)

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Ix 4000, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Ix 5000, giá 550.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Ix 6560, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Ix 7000, giá 850.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Pro9000, giá 1.300.000đ

Bộ tiếp mực ngoài máy in canon Pro9500, giá 1.700.000đ
* BỘ TIẾP MỰC NGOÀI MÁY IN EPSON CÁC LOẠI:

Bộ tiếp mực ngoài Epson T11, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson T13, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson T30, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson T50, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson T60, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R230, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R290, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R280, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R1400, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R1390, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R1900, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R210, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson R320, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx101, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx111, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx121, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx200, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx220, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx300, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx400, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx210, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx650, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Tx700w, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson P50, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx5500, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx7300, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx5100, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx8300, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx5900, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx3900, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx2800, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Cx3700, giá 550.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Me 32, giá 850.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Me 320, giá 950.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Me 620F, giá 950.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Epson Rx610, giá 650.000đ
Bộ tiếp mực ngoài EPSON T11 – TX200 – TX400 – TX101- TX200 – TX400 -TX101
Bộ tiếp mực ngoài EPSON T13 – TX200 – TX400 – TX101- TX200 – TX400 -TX101-TX121

* BỘ TIẾP MỰC NGOÀI MÁY IN HP CÁC LOẠI:

 

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet K550

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet HP K550

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet K850

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP Deskjet 3525

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP Deskjet 5525

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP Deskjet 6525

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP Deskjet 4615

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP Deskjet 4625

* Đơn giá:

Bộ tiếp mực (TQ): 550,000 đ

Bộ tiếp mực (Mực HQ): 700,000 đ

 

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet K7300

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet K8600

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet  K5300

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet  K5400

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet L7580

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet L7780

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet Pro 8600

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet Pro 8100

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP Photosmart 5510

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP Photosmart 6510

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet 7000

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet 6500

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet 6000

Bộ tiếp mực ngoài cho máy in HP officejet 7500

* Đơn giá:

Bộ tiếp mực (TQ): 850,000 đ

Bộ tiếp mực (Mực HQ): 900,000 đ

- Ngoài ra chúng tôi còn lắp rất nhiều các model khác của HP với mã mực HP 21, HP 22, HP 27, HP 28, HP 56, HP 57, HP 18… Xin vui lòng liên hệ trự tiếp để được tư vấn tốt nhất vè kỹ thuật cũng như về giá – Hotline: 0912224028

 

* BỘ TIẾP MỰC NGOÀI MÁY IN BROTHER CÁC LOẠI:

 

Máy in phun A4

Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc235c, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc465cn, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc685cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc295cn, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc490cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc290, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc255cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc795cw, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Dcp195c, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother DCP135C, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother 145C, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother 165C, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother 665CW, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother 3366C, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother J265W, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother J415W, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC495CW, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother Brother 615W, giá 700.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC260C, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother DCP385C, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC 125C, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother  MFC185C, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC 585CW, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC 315CN, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother DCP J140W, giá 700.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC J625DW, giá 700.000đ  

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC J430W, giá 700.000đ

Máy in phun A3

Bộ tiếp mực ngoài Brother DCP 6490CW, giá 900.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother Dcp6690cw, giá 900.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother Mfc6890cw, giá 900.000đ
Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC J2510, giá 900.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC J2310, giá 900.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC J6510DW, giá 900.000đ

Bộ tiếp mực ngoài Brother MFC 6710DW, giá 900.000đ

 

Ngoài ra công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại mực in: chính hãng, giá cạnh tranh. – Nhanh chóng – Uy tín.
- Cung cấp mực in phun Hàn Quốc cho các hãng HP, Canon, Epson…

- Kiểm tra máy, báo giá và sửa chữa lấy liền.
- Máy in phun in bị nghẹt mực: ngâm đầu phun lấy liền.
- Vệ sinh máy: sạch sẽ, vô dầu, reset lại bộ nhớ,…….

 

- Ghi chú:

Giá hộp mực trên chưa bao gồm thuế GTGT

Mọi chi tiết xin liên hệ:

DỊCH VỤ TIN HỌC BÁCH KHOA
LH: MR ĐOÀN – HOTLINE: 046_ 2661292* 046_2761130 * Mobile: 0912224028
Cơ Sở 1: SỐ 26 – NGÕ 95/8 – CHÙA BỘC – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Cơ Sở 2: Số 11 – 15 LÊ THANH NGHI – HBT – HÀ NÔI
Cơ Sở 3: A3 – TT SPNN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

Website: http://quangmanh.vn * http://dichvudomuc.com

Online ID: doandu1082

Email: doandu1082@gmail.com

Tư vấn Online hoàn toàn miễn phí

 

Tags : 0 Comments